DALATTSC

Blue Orange Black
.
.
V?n phng Cng ty - ??a ch?: 16 Tr?n Ph, Ph??ng 3, ? L?t, t?nh Lm ??ng
Tel: (84-63) 3826027 Fax: (84-63) 3833956.
Email: info@dalattsc.com.vn
Trung tm l? hnh - ??a ch?: 07 ???ng 3 thng 2, Ph??ng 1, ? L?t, t?nh Lm ??ng.
Tel:(84-63) 3822125 - 3822479 Fax:(84-63) 3828330.

PDF.InEmail

Cập nhật ngày Thứ ba, 22 Tháng 12 2015 15:22 Viết bởi Admin Thứ ba, 12 Tháng 8 2008 05:13

Cng ty d?ch v? du l?ch ? L?t ra ??i vo thng 12-1998 t?i thnh ph? du l?ch ? L?t v?i tn g?i DALATTOSERCO v ngy nay l Cng ty c? ph?n d?ch v? du l?ch ? L?t DALAT TSC, nh?m ?p ?ng yu c?u pht tri?n du l?ch ? L?t - Lm ??ng ni ring c?ng nh? c? n??c ni chung. DALAT TSC hi?n ?ang qu?n l, khai thc kinh doanh cc khu du l?ch, khch s?n, nh ngh?, trung tm th??ng m?i v Trung tm l? hnh, cho thu b?t ??ng s?n. Trong ? h?u h?t cc c? s? ??u n?m ? nh?ng v? tr r?t thu?n l?i v th??ng hi?u ? kh?c su trong k ?c ?ng ??o du khch khi ??n v?i thnh ph? Hoa ? L?t nh?: khu du l?ch thc Cam Ly, khu du l?ch thc Prenn, Bobla, Liliang, khch s?n Dalat Plaza, C?m ?, Anh ?o, Thanh Th?, Mimosa, Thanh Bnh, , Ph Ho, Ho Bnh, Lm S?n, Thu? Tin, Trung tm l? hnh, th??ng x Latulipe

L thnh vin chnh th?c c?a Hi?p H?i Du L?ch Chu - Thi Bnh D??ng PATA (Pacific Asia Travel Association), DALAT TSC lun lun ??t l?i ch c?a Qu khch hng ln hng ??u lm Kim Ch? Nam cho m?i ho?t ??ng kinh doanh d?ch v? v lun lun ??i m?i t? duy lm vi?c theo h??ng chuyn nghi?p, bi b?n, lm m?i d?ch v? ?p ?ng ngy cng cao nhu c?u c?a Qu khch hng.

??a ch? lin h?:

CNG TY C? PH?N D?CH V? DU L?CH ? L?T

DALAT TOURISM SERVICE JOINT STOCK COMPANY

16 - Tr?n Ph - Tp. ? L?t - Lm ??ng - Vi?t nam

Tel: (+84-63).3826.027-(+84-63).3532.518 - Fax: (+84-63).3833.956

Email: info Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Website: www.dalattsc.com.vn

 
 

PDF.InEmail

Cập nhật ngày Thứ hai, 18 Tháng 2 2013 10:04 Viết bởi Admin Thứ ba, 12 Tháng 8 2008 05:13

Cng ty C? ph?n D?ch v? Du l?ch ? L?t ( Dalat TSC) l m?t trong nh?ng doanh nghi?p kinh doanh Du l?ch & d?ch v? t?ng h?p hng ??u t?i ? L?t v?i h? th?ng c? s? v?t ch?t kinh doanh hon ch?nh, khp kn, ??i ng? CNV lnh ngh?, nhi?t tnh, chu ?o, lun s?n sng ph?c v? qu khch v?i cc d?ch v? sau: Khch s?n; nh hng; ?n u?ng; kinh doanh r??u, bia, ?? u?ng cc lo?i; Kinh doanh l? hnh qu?c t?, n?i ??a, v?n chuy?n v h??ng d?n du l?ch; Kinh doanh tham quan th?ng c?nh vui ch?i gi?i tr v cc d?ch v? du l?ch khc.

V?n phng Cng ty:

H?i ??ng Qu?n tr?. Ban Gim ??c,Phng T? ch?c Hnh Chnh, Phng Ti chnh K? ton, Phng Ki?m Sot N?i B?, Phng Kinh Doanh & ??u t?.

Cc ??n v? tr?c thu?c :

Cc khu Du L?ch

Trung Tm
KDL Prenn TT L? hnh Dalat TSC
KDL Cam Ly Khch s?n
KDL Bobla,Lilieng KS ?alat Plaza
??n v? tr?c thu?c KS C?m ?
Th??ng x La Tulipe KS Anh ?o
KS Thanh Bnh
KS Thanh Th?
KS Mimosa
Nh Ngh? Ph Ho
Nh ngh? Thu? Tin
Nh ngh? Ha Bnh
Nh ngh? Lm S?n

 
 

PDF.InEmail

Cập nhật ngày Thứ hai, 17 Tháng 6 2013 09:02 Viết bởi Admin Thứ ba, 12 Tháng 8 2008 05:13

 
 

Th?ng K

  • Các thành viên : 802
  • Content : 70
  • Liên kết web : 6
  • Số lần xem bài viết : 175055

H? Tr? Tr?c Tuy?n

Trung TmL? Hnh DalatTSC
Home Gi?i Thi?u