PDF.InEmail

Thc Prenn, m?t thc n??c ??p, hi?n ho, n?m ven qu?c l? 20 d??i chn ?o Prenn, cch trung tm thnh ph? ? L?t 10km.

aaaa

Thc Prenn ? ???c B? VH-TT cng nh?n v c?p b?ng di tch l?ch s? v?n ho qu?c gia (n?m 1998). Prenn theo ti?ng Ch?m c ngh?a l vng xm chi?m. N?i ?y t? kho?ng th? k? XV XVII l ranh gi?i chi?n tr??ng c?a cc cu?c chi?n tranh xm l?ng b?o v? lnh th? c?a ng??i Chil, Lat, Sr v?i ng??i Ch?m.

??n v?i Khu du l?ch thc Prenn du khch nh? ???c ho mnh vo khung c?nh thin nhin mun s?c mu, ti?ng thng reo vi vu t? trong su th?m c?a r?ng xanh, chim ng??ng dng thc t? trn cao v?i h? th?ng cp treo ho?c men theo nh?ng b?c thang ? xu?ng chn thc, ?i vo lng thc ?? c?m nh?n h?t m?t ki?t tc m thin nhin ? ban t?ng cho con ng??i. KDL thc Prenn v?i nhi?u d?ch v?, s?n ph?m du l?ch ?? l?a ch?n: B?i thuy?n cao su, ?i c?u treo, c??i voi, ? ?i?u; th?y vng v?t, ??p niu ??t, phi ng?a phng lao, b?n n?, tham quan v??n cn trng, nh tr?ng by k? th v?i nhi?u hi?n v?t thin nhin ? ???c ?? xu?t k? l?c Guiness Vi?t Nam do nh s?u t?p Nguy?n H?i Nam dy cng s?u t?p trn 20 n?m nay ??c bi?t, ngay trong khu du l?ch cn c m?t nh hng ?m th?c v?i th??ng hi?u Cho c Prenn r?t n?i ti?ng. Khu ??n th? u L?c ( ??n Th??ng, ??n Trung v ??n H?) n?m trn ni Ph??ng Hong linh thing l m?t qu?n th? ki?n trc ??c ?o, l ch?n tm linh h?i t? ?? con chu Vua Hng dng h??ng t? v?ng.

?/c: Qu?c l? 20- P3 - ? L?t

?T: (+84-63).3530785 -3530103 - Fax: (+84-63).3530028

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Website: kdlprenn.com.vn

Thống kê

  • Các thành viên : 804
  • Content : 70
  • Liên kết web : 6
  • Số lần xem bài viết : 183944

Hỗ trợ trực tuyến

Trung Tâm Lữ Hành DalatTSC
Home Dịch Vụ Dịch vụ Flash KHU DU L?CH THC PRENN