DALATTSC

Blue Orange Black
.
.
V?n phng Cng ty - ??a ch?: 16 Tr?n Ph, Ph??ng 3, ? L?t, t?nh Lm ??ng
Tel: (84-63) 3826027 Fax: (84-63) 3833956.
Email: info@dalattsc.com.vn
Trung tm l? hnh - ??a ch?: 07 ???ng 3 thng 2, Ph??ng 1, ? L?t, t?nh Lm ??ng.
Tel:(84-63) 3822125 - 3822479 Fax:(84-63) 3828330.

PDF.InEmail

Camly l thc n??c duy nh?t n?m ngay t?i Thnh ph? ? L?t, ch? cch trung tm Ho Bnh h?n 2km v? pha ty trn dng su?i C?m L?.

aaaa

800x600 Normal 0 false false false VI ZH-CN X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Ci tn Camly t? lu ? ?i vo thi, ca, nh?c, ho?, ?i vo k ?c bao du khch khi ??n v?i thnh ph? du l?ch ? L?t .

??n v?i Cam Ly, Qu Khch cn ???c chim ng??ng c?nh quan sinh ??ng, h?p d?n k?t h?p c?i ngu?n Dn t?c bn dng su?i ch?y rc rch quy?n v?i ti?ng thng reo, chim ht, tham gia cc d?ch v? du l?ch phong ph cng sn kh?u nh?c n??c honh trng v?i phong cch ph?c v? chuyn nghi?p c?a ??i ng? nhn vin mang ??m phong cch ng??i ? L?t, ph?c v? chu ?o, t?n tnh.

??a ch? : 90 Hong V?n Th? - ? L?t

?T: (+84.63).3824145 - Fax: (+84-63).3834372

Th?ng K

  • Các thành viên : 802
  • Content : 70
  • Liên kết web : 6
  • Số lần xem bài viết : 175059

H? Tr? Tr?c Tuy?n

Trung TmL? Hnh DalatTSC
Home D?ch V? D?ch V? Flash KHU DU L?CH THC CAM LY