DALATTSC

Blue Orange Black
.
.
V?n phng Cng ty - ??a ch?: 16 Tr?n Ph, Ph??ng 3, ? L?t, t?nh Lm ??ng
Tel: (84-63) 3826027 Fax: (84-63) 3833956.
Email: info@dalattsc.com.vn
Trung tm l? hnh - ??a ch?: 07 ???ng 3 thng 2, Ph??ng 1, ? L?t, t?nh Lm ??ng.
Tel:(84-63) 3822125 - 3822479 Fax:(84-63) 3828330.

PDF.InEmail

To? l?c t?i m?t v? tr ??p, 2 m?t gip ???ng, ch? cch Ch? ? L?t kho?ng n?m pht bch b?,

aaaa

Khch s?n C?m ? l khch s?n ? L?t 3 sao, c bi ??u xe r?ng ri, thu?n ti?n v an ton v?i 54 phng ng? thi?t k? hi?n ??i v yn t?nh, phng h?i ngh?, h?i th?o v?i s?c ch?a trn 200 khch. Nh hng C?m ? chuyn ph?c v? cc mn ?n u - v cc mn ?n c? truy?n c?a Dn t?c, chuyn ph?c v? buffet sng cho khch l?u tr t?i khch s?n c?ng nh? khch vng lai c d?p du l?ch ? L?t. Cc d?ch v? massage, karaoke ch?t l??ng ph?c v? t? 9:00 - 23:30 hng ngy.


Lin H?

81 Phan ?nh Phng - ? L?t

?T: (+84-63).3822732 - Fax: (84-63).3830273.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Website: www.camdohotel.com.vn

Th?ng K

  • Các thành viên : 802
  • Content : 70
  • Liên kết web : 6
  • Số lần xem bài viết : 175056

H? Tr? Tr?c Tuy?n

Trung TmL? Hnh DalatTSC
Home D?ch V? D?ch V? Flash KHCH S?N C?M ?