DALATTSC

Blue Orange Black
.
.
V?n phng Cng ty - ??a ch?: 16 Tr?n Ph, Ph??ng 3, ? L?t, t?nh Lm ??ng
Tel: (84-63) 3826027 Fax: (84-63) 3833956.
Email: info@dalattsc.com.vn
Trung tm l? hnh - ??a ch?: 07 ???ng 3 thng 2, Ph??ng 1, ? L?t, t?nh Lm ??ng.
Tel:(84-63) 3822125 - 3822479 Fax:(84-63) 3828330.

1.Trung tm l? hnh t?i ? L?t - Nh ngh? Thu? Tin

07 ???ng 3 Thng 2, Ph??ng 1, Tp. ? L?t
?i?n tho?i: (84-63).3822125, Fax: (84-63).3828330

2.Trung tm l? hnh t?i Tp. H? Ch Minh

43 M?c ??nh Chi, Qu?n 1, Tp. H? Ch Minh
?i?n tho?i: (84-8) 54221090, Fax: (84-8) 54221091
Hotline: 0918.209.843

  • Du l?ch trong n??c:

- City tour

- Tham quan cc ??a danh du l?ch n?i ti?ng trong n??c

- Du l?ch d ngo?i, th? thao, m?o hi?m.

- Du l?ch nghin v?u v?n ha, dn t?c, giao l?u v?n ha.

- ??t phng khch s?n, d?ch v?

- T? ch?c s? ki?n

- Cho thu d?ch v?

  • Du l?ch n??c ngoi:

- ?ng Nam - Chu u

- Trung Qu?c - Chu M?

- Nh?t B?n - Chu Phi

- Hn Qu?c - Australia

Th?ng K

  • Các thành viên : 802
  • Content : 70
  • Liên kết web : 6
  • Số lần xem bài viết : 175044

H? Tr? Tr?c Tuy?n

Trung TmL? Hnh DalatTSC
Home D?ch V? Trung Tm L? Hnh TRUNG TM L? HNH DALAT TSC