Camly l thc n??c duy nh?t n?m ngay t?i Thnh ph? ? L?t, ch? cch trung tm Ho Bnh h?n 2km v? pha ty trn dng su?i C?m L?. Ci tn Camly t? lu ? ?i vo thi, ca, nh?c, ho?, ?i vo k ?c bao du khch khi ??n v?i thnh ph? hoa ? L?t .

Đọc thêm...

 
 

Thc Prenn, m?t thc n??c ??p, hi?n ho, n?m ven qu?c l? 20 d??i chn ?o Prenn, cch trung tm thnh ph? ? L?t 10km.

Thc Prenn ? ???c B? VH-TT cng nh?n v c?p b?ng di tch l?ch s? v?n ho qu?c gia (n?m 1998). Prenn theo ti?ng Ch?m c ngh?a l vng xm chi?m. N?i ?y t? kho?ng th? k? XV XVII l ranh gi?i chi?n tr??ng c?a cc cu?c chi?n tranh xm l?ng b?o v? lnh th? c?a ng??i Chil, Lat, Sr v?i ng??i Ch?m.

Đọc thêm...

 
 

Thống kê

  • Các thành viên : 804
  • Content : 70
  • Liên kết web : 6
  • Số lần xem bài viết : 183946

Hỗ trợ trực tuyến

Trung Tâm Lữ Hành DalatTSC
Home Dịch Vụ Khu Du Lịch