PDF.InEmail

Khch s?n Thanh Bnh n?m ngay c?nh l ch? ? L?t v ch? vi b??c chn l h? Xun H??ng th? m?ng. L Khch s?n ? ? L?t v?i 44 phng ng? ti?n nghi, tho?i mi ch?c ch?n lm hi lng nh?ng du khch kh tnh nh?t.

Khch s?n Thanh Bnh l ?i?m ??n l t??ng cho du khch v th?t khng qu khi ni r?ng l ?i?m ??n yu thch c?a cc th??ng nhn, ti?u th??ng khi ??n v?i ? L?t.

40 Nguy?n Th? Minh Khai.

?T: (+84-63).3822909 - Fax: (+84-63).3827296.

Email: thanhbinhhoteldalattscyahoo.com

Thống kê

  • Các thành viên : 804
  • Content : 70
  • Liên kết web : 6
  • Số lần xem bài viết : 183946

Hỗ trợ trực tuyến

Trung Tâm Lữ Hành DalatTSC
Home Dịch Vụ Khch S?n Nh Hng KHCH S?N THANH BNH