PDF.InEmail

Khch s?n Thanh Th? hay cn ???c g?i b?ng m?t ci tn thn m?t khc do hi?p h?i du l?ch Lm ??ng bnh ch?n Khch S?n Xanh ? L?t. Khch s?n v?i 27 Phng ng? v?i trang thi?t b? hi?n ??i, khng gian yn t?nh,

L khch s?n ? L?t ??t tiu chu?n 2 sao v?i bi ??u xe an ton trong khun vin khch s?n. Cc d?ch v? phong ph, nhanh chng, ?p ?ng nhu c?u c?a Qu khch ??c bi?t nh hng Hong Lan v?i mn ?n T? pn l t? lu ? tr? thnh mn ?n ??c s?n v ring bi?t lm ln th??ng hi?u n?i ti?ng nh hng Hong Lan - khch s?n Thanh Th?.

118 Phan ?nh Phng - ? L?t

?T: (+84-63).3822180 - Fax: (+84-63).3832275.

Email: khachsanthanhtheyahoo.com

Website: dalattsc.com.vn

Thống kê

  • Các thành viên : 804
  • Content : 70
  • Liên kết web : 6
  • Số lần xem bài viết : 183941

Hỗ trợ trực tuyến

Trung Tâm Lữ Hành DalatTSC
Home Dịch Vụ Khch S?n Nh Hng KHCH S?N THANH TH?