DALATTSC

Blue Orange Black
.
.
V?n phng Cng ty - ??a ch?: 16 Tr?n Ph, Ph??ng 3, ? L?t, t?nh Lm ??ng
Tel: (84-63) 3826027 Fax: (84-63) 3833956.
Email: info@dalattsc.com.vn
Trung tm l? hnh - ??a ch?: 07 ???ng 3 thng 2, Ph??ng 1, ? L?t, t?nh Lm ??ng.
Tel:(84-63) 3822125 - 3822479 Fax:(84-63) 3828330.

Nh ngh? Mimosa t? lu ???c bi?t ??n nh? l m?t nh ngh? gi r? t?i ? L?t,?i?m l?a ch?n ?u tin c?a Qu du khch khi ??n v?i thnh ph? ngn hoa ? L?t, n?m ??i di?n v?i khu ph? ng??i Tu n?i c nh?ng mn ?m th?c v Trung Hoa ph? bi?n. Xung quanh l cc qun cafe hng ?n t?p n?p nh?t ? l?t.

Nh ngh? c v? tr thu?n l?i, v?i 16 phng ng? v h? th?ng nh hng, karaoke, massage ph?c v? chuyn nghi?p v bi b?n.

170 Phan ?nh Phng, P.2, TP ? L?t.

?T: (+84.63).3822656; Fax: (+84.63).3251169

Email: lebaomimosagmail.com

Th?ng K

  • Các thành viên : 803
  • Content : 70
  • Liên kết web : 6
  • Số lần xem bài viết : 176029

H? Tr? Tr?c Tuy?n

Trung TmL? Hnh DalatTSC
Home D?ch V? Khch S?n - Nh Hng NH NGH? MIMOSA