DALATTSC

Blue Orange Black
.
.
V?n phng Cng ty - ??a ch?: 16 Tr?n Ph, Ph??ng 3, ? L?t, t?nh Lm ??ng
Tel: (84-63) 3826027 Fax: (84-63) 3833956.
Email: info@dalattsc.com.vn
Trung tm l? hnh - ??a ch?: 07 ???ng 3 thng 2, Ph??ng 1, ? L?t, t?nh Lm ??ng.
Tel:(84-63) 3822125 - 3822479 Fax:(84-63) 3828330.

Nh ngh? Ph Ha n?m ngay trung tm thnh ph? ? L?t, bn c?nh r?p chi?u phim, khu Thng tin - tri?n lm Ha Bnh v cc c?a hng ?m th?c ?m trn ???ng T?ng B?t H?. ?y l khu v?c thu?c khu ph? ?i b? r?t ti?n l?i cho vi?c giao th??ng, tm hi?u ? L?t thnh ph? s??ng m.

S? 16 - T?ng B?t H? - TP ? L?t

?T: (+84-63).3822194 - Fax: (+84-63).3834223.


Th?ng K

  • Các thành viên : 803
  • Content : 70
  • Liên kết web : 6
  • Số lần xem bài viết : 176044

H? Tr? Tr?c Tuy?n

Trung TmL? Hnh DalatTSC
Home D?ch V? Khch S?n - Nh Hng NH NGH? PH HA