DALATTSC

Blue Orange Black
.
.
V?n phng Cng ty - ??a ch?: 16 Tr?n Ph, Ph??ng 3, ? L?t, t?nh Lm ??ng
Tel: (84-63) 3826027 Fax: (84-63) 3833956.
Email: info@dalattsc.com.vn
Trung tm l? hnh - ??a ch?: 07 ???ng 3 thng 2, Ph??ng 1, ? L?t, t?nh Lm ??ng.
Tel:(84-63) 3822125 - 3822479 Fax:(84-63) 3828330.

L nh ngh? ? L?t gi r? ch? n?m cch trung tm TP ? L?t kho?ng n?m pht ?i b?, khung c?nh yn t?nh, tr? tnh... Phng ?c trang nh, hi ha v?i khung c?nh thin nhin, nh hng ph?c v? cc mn ?n t??i s?ng c?ng nh? cc mn ??c s?n c?a ??a ph??ng. Gi phng h?p l cho nhi?u du khch khi ?i du l?ch ? L?t.

??a ch?:S? 05 d?c H?i Th??ng-Tp ? L?t.

?T: (+84-63).3822362 - Fax: (+84-63).3822362


Th?ng K

  • Các thành viên : 803
  • Content : 70
  • Liên kết web : 6
  • Số lần xem bài viết : 176033

H? Tr? Tr?c Tuy?n

Trung TmL? Hnh DalatTSC
Home D?ch V? Khch S?n - Nh Hng NH NGH? LM S?N