DALATTSC

Blue Orange Black
.
.
V?n phng Cng ty - ??a ch?: 16 Tr?n Ph, Ph??ng 3, ? L?t, t?nh Lm ??ng
Tel: (84-63) 3826027 Fax: (84-63) 3833956.
Email: info@dalattsc.com.vn
Trung tm l? hnh - ??a ch?: 07 ???ng 3 thng 2, Ph??ng 1, ? L?t, t?nh Lm ??ng.
Tel:(84-63) 3822125 - 3822479 Fax:(84-63) 3828330.

Nh ngh? Ha Bnh l nh ngh? ? ? L?t t?a l?c trn ???ng Tr??ng Cng ??nh hay cn g?i l khu ph? Ty - ? L?t, ph? ?i b? v cc khu trung tm th??ng m?i, ?m th?c ?m... r?t thu?n ti?n cho vi?c shopping vui ch?i gi?i tr.

S? 64 Tr??ng Cng ??nh, P.1, TP ? L?t.

?T: (+84-63).3822787 - Fax: (+84-63).3836153.


Th?ng K

  • Các thành viên : 803
  • Content : 70
  • Liên kết web : 6
  • Số lần xem bài viết : 176037

H? Tr? Tr?c Tuy?n

Trung TmL? Hnh DalatTSC
Home D?ch V? Khch S?n - Nh Hng NH NGH? HA BNH