DALATTSC

Blue Orange Black
.
.
V?n phng Cng ty - ??a ch?: 16 Tr?n Ph, Ph??ng 3, ? L?t, t?nh Lm ??ng
Tel: (84-63) 3826027 Fax: (84-63) 3833956.
Email: info@dalattsc.com.vn
Trung tm l? hnh - ??a ch?: 07 ???ng 3 thng 2, Ph??ng 1, ? L?t, t?nh Lm ??ng.
Tel:(84-63) 3822125 - 3822479 Fax:(84-63) 3828330.

Camly l thc n??c duy nh?t n?m ngay t?i Thnh ph? ? L?t, ch? cch trung tm Ho Bnh h?n 2km v? pha ty trn dng su?i C?m L?. Ci tn Camly t? lu ? ?i vo thi, ca, nh?c, ho?, ?i vo k ?c bao du khch khi ??n v?i thnh ph? hoa ? L?t .

Đọc thêm...

 
 

Thc Prenn, m?t thc n??c ??p, hi?n ho, n?m ven qu?c l? 20 d??i chn ?o Prenn, cch trung tm thnh ph? ? L?t 10km.

Thc Prenn ? ???c B? VH-TT cng nh?n v c?p b?ng di tch l?ch s? v?n ho qu?c gia (n?m 1998). Prenn theo ti?ng Ch?m c ngh?a l vng xm chi?m. N?i ?y t? kho?ng th? k? XV XVII l ranh gi?i chi?n tr??ng c?a cc cu?c chi?n tranh xm l?ng b?o v? lnh th? c?a ng??i Chil, Lat, Sr v?i ng??i Ch?m.

Đọc thêm...

 
 

Th?ng K

  • Các thành viên : 802
  • Content : 70
  • Liên kết web : 6
  • Số lần xem bài viết : 175046

H? Tr? Tr?c Tuy?n

Trung TmL? Hnh DalatTSC
Home D?ch V? Khu Du L?ch