DALATTSC

Blue Orange Black
.
.
V?n phng Cng ty - ??a ch?: 16 Tr?n Ph, Ph??ng 3, ? L?t, t?nh Lm ??ng
Tel: (84-63) 3826027 Fax: (84-63) 3833956.
Email: info@dalattsc.com.vn
Trung tm l? hnh - ??a ch?: 07 ???ng 3 thng 2, Ph??ng 1, ? L?t, t?nh Lm ??ng.
Tel:(84-63) 3822125 - 3822479 Fax:(84-63) 3828330.

S? 01 Nguy?n Th? Minh Khai - ? L?t

?T: (+84-63).3822394

N?m st bn ch? ? L?t n?i ti?ng, khu Ho Bnh l n?i giao th??ng thu?n l?i, th??ng x Latulipe ? tr? thnh m?t trong nh?ng trung tm mua bn ?u thch hng ??u ? ph? ni ? L?t v?i nhi?u m?t hng ??c s?n, qu l?u ni?m, giy dp, o ?m, o len.

Th?ng K

  • Các thành viên : 803
  • Content : 70
  • Liên kết web : 6
  • Số lần xem bài viết : 176041

H? Tr? Tr?c Tuy?n

Trung TmL? Hnh DalatTSC
Home D?ch V? Th??ng M?i TH??NG X LATULIPE