DALATTSC

Blue Orange Black
.
.
V?n phng Cng ty - ??a ch?: 16 Tr?n Ph, Ph??ng 3, ? L?t, t?nh Lm ??ng
Tel: (84-63) 3826027 Fax: (84-63) 3833956.
Email: info@dalattsc.com.vn
Trung tm l? hnh - ??a ch?: 07 ???ng 3 thng 2, Ph??ng 1, ? L?t, t?nh Lm ??ng.
Tel:(84-63) 3822125 - 3822479 Fax:(84-63) 3828330.

PDF.InEmail

Cập nhật ngày Thứ bảy, 07 Tháng 5 2016 22:40 Viết bởi Admin Thứ ba, 12 Tháng 8 2008 17:00

To? l?c t?i m?t v? tr ??p, 2 m?t gip ???ng, ch? cch Ch? ? L?t kho?ng n?m pht bch b?,

aaaa

Khch s?n C?m ? l khch s?n ? L?t 3 sao, c bi ??u xe r?ng ri, thu?n ti?n v an ton v?i 54 phng ng? thi?t k? hi?n ??i v yn t?nh, phng h?i ngh?, h?i th?o v?i s?c ch?a trn 200 khch. Nh hng C?m ? chuyn ph?c v? cc mn ?n u - v cc mn ?n c? truy?n c?a Dn t?c, chuyn ph?c v? buffet sng cho khch l?u tr t?i khch s?n c?ng nh? khch vng lai c d?p du l?ch ? L?t. Cc d?ch v? massage, karaoke ch?t l??ng ph?c v? t? 9:00 - 23:30 hng ngy.


Lin H?

81 Phan ?nh Phng - ? L?t

?T: (+84-63).3822732 - Fax: (84-63).3830273.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Website: www.camdohotel.com.vn

 
 

PDF.InEmail

Cập nhật ngày Thứ bảy, 07 Tháng 5 2016 22:40 Viết bởi Admin Thứ ba, 12 Tháng 8 2008 07:25

Thc Prenn, m?t thc n??c ??p, hi?n ho, n?m ven qu?c l? 20 d??i chn ?o Prenn, cch trung tm thnh ph? ? L?t 10km.

aaaa

Thc Prenn ? ???c B? VH-TT cng nh?n v c?p b?ng di tch l?ch s? v?n ho qu?c gia (n?m 1998). Prenn theo ti?ng Ch?m c ngh?a l vng xm chi?m. N?i ?y t? kho?ng th? k? XV XVII l ranh gi?i chi?n tr??ng c?a cc cu?c chi?n tranh xm l?ng b?o v? lnh th? c?a ng??i Chil, Lat, Sr v?i ng??i Ch?m.

??n v?i Khu du l?ch thc Prenn du khch nh? ???c ho mnh vo khung c?nh thin nhin mun s?c mu, ti?ng thng reo vi vu t? trong su th?m c?a r?ng xanh, chim ng??ng dng thc t? trn cao v?i h? th?ng cp treo ho?c men theo nh?ng b?c thang ? xu?ng chn thc, ?i vo lng thc ?? c?m nh?n h?t m?t ki?t tc m thin nhin ? ban t?ng cho con ng??i. KDL thc Prenn v?i nhi?u d?ch v?, s?n ph?m du l?ch ?? l?a ch?n: B?i thuy?n cao su, ?i c?u treo, c??i voi, ? ?i?u; th?y vng v?t, ??p niu ??t, phi ng?a phng lao, b?n n?, tham quan v??n cn trng, nh tr?ng by k? th v?i nhi?u hi?n v?t thin nhin ? ???c ?? xu?t k? l?c Guiness Vi?t Nam do nh s?u t?p Nguy?n H?i Nam dy cng s?u t?p trn 20 n?m nay ??c bi?t, ngay trong khu du l?ch cn c m?t nh hng ?m th?c v?i th??ng hi?u Cho c Prenn r?t n?i ti?ng. Khu ??n th? u L?c ( ??n Th??ng, ??n Trung v ??n H?) n?m trn ni Ph??ng Hong linh thing l m?t qu?n th? ki?n trc ??c ?o, l ch?n tm linh h?i t? ?? con chu Vua Hng dng h??ng t? v?ng.

?/c: Qu?c l? 20- P3 - ? L?t

?T: (+84-63).3530785 -3530103 - Fax: (+84-63).3530028

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Website: kdlprenn.com.vn

 
 

PDF.InEmail

Cập nhật ngày Thứ tư, 03 Tháng 4 2013 00:37 Viết bởi Admin Thứ ba, 12 Tháng 8 2008 07:25

Thc Prenn, m?t thc n??c ??p, hi?n ho, n?m ven qu?c l? 20 d??i chn ?o Prenn, cch trung tm thnh ph? ? L?t 10km.

Thc Prenn ? ???c B? VH-TT cng nh?n v c?p b?ng di tch l?ch s? v?n ho qu?c gia (n?m 1998). Prenn theo ti?ng Ch?m c ngh?a l vng xm chi?m. N?i ?y t? kho?ng th? k? XV XVII l ranh gi?i chi?n tr??ng c?a cc cu?c chi?n tranh xm l?ng b?o v? lnh th? c?a ng??i Chil, Lat, Sr v?i ng??i Ch?m.

Đọc thêm...

 
 

Trang 3 trong tổng số 3 trang.

Th?ng K

  • Các thành viên : 803
  • Content : 70
  • Liên kết web : 6
  • Số lần xem bài viết : 176029

H? Tr? Tr?c Tuy?n

Trung TmL? Hnh DalatTSC
Home D?ch V?