Tin tức sự kiện

THNG BO T?M HON ??I H?I ??NG C? ?NG 2019

Cng ty C? ph?n D?ch v? Du l?ch ? L?t trn tr?ng thng bo v? vi?c t?m hon th?i gian t? ch?c ??i h?i ??ng c? ?ng th??ng nin 2019

Xem chi ti?t thng bo

 
 

THNG BO GI?I THI?U CH?C DANH V CH? K CN B?

Cng ty C? ph?n D?ch v? Du l?ch ? L?t trn tr?ng thng bo ch?c danh, ch? k c?a Quy?n Gim ??c Cng ty v Ph Gim ??c ?i?u hnh Cng ty. (Xem file chi ti?t)

 
 

THNG BO THAY ??I NHN S? BAN ?I?U HNH

Cng ty C? ph?n D?ch v? Du l?ch ? L?t trn tr?ng thng bo v? vi?c thay ??i nhn s? trong Ban ?i?u hnh Cng ty, n?i dung chi ti?t nh? sau:

1. ng T? Hong Giang thi gi? ch?c v? Gim ??c ?i?u hnh Cng ty.

2. B? nhi?m ng Nguy?n V?nh B?o gi? ch?c v? Ph Gim ??c ?i?u hnh kim Quy?n Gim ??c Cng ty.

3. B? nhi?m ng Tr?n Bnh gi? ch?c v? Ph Gim ??c ?i?u hnh kim Gim ??c khch s?n Dalat Plaza.

4. Ngy hi?u l?c: K? t? ngy 21 thng 01 n?m 2017.

Xem file chi ti?t

 
 

THNG BO T?M HON ??I H?I ??NG C? ?NG 2017

Cng ty C? ph?n D?ch v? Du l?ch ? L?t trn tr?ng thng bo v? vi?c t?m hon th?i gian t? ch?c ??i h?i ??ng c? ?ng th??ng nin 2017.

Xem chi ti?t thng bo

 
 

Trang 1 trong tổng số 3 trang.

Thống kê

  • Các thành viên : 18
  • Content : 52
  • Liên kết web : 6
  • Số lần xem bài viết : 184636

Hỗ trợ trực tuyến

Trung Tâm Lữ Hành DalatTSC
Home Tin Tức Sự Kiện Đà Lạt