DALATTSC

Blue Orange Black
.
.
V?n phng Cng ty - ??a ch?: 16 Tr?n Ph, Ph??ng 3, ? L?t, t?nh Lm ??ng
Tel: (84-63) 3826027 Fax: (84-63) 3833956.
Email: info@dalattsc.com.vn
Trung tm l? hnh - ??a ch?: 07 ???ng 3 thng 2, Ph??ng 1, ? L?t, t?nh Lm ??ng.
Tel:(84-63) 3822125 - 3822479 Fax:(84-63) 3828330.

FESTIVAL HOA DALAT 2015 S? C CHAI R??U VANG PH?C V? 10.000 NG??I

?y l chai r??u vang c?a Ladora Winery, chai vang k? l?c ny c th? ph?c v? cho kho?ng 10.000 ng??i.

Chai r??u vang k? l?c Chateau Dalat do t? ch?c H?i K? l?c gia Vi?t Nam ghi nh?n c chi?u cao 8m, ???ng knh ?y 2m, v? chai ???c lm b?ng nh?a composite, khung ?? trang tr ???c lm b?ng s?t trng k?m, l??i k?m s? tham gia Festival hoa ? L?t.

Bn trong chai l b?n ch?a r??u lm b?ng inox, dung tch 2.000 lt, c van chi?t r??u ?? m?i m?i th?c khch th??ng th?c trong ?m h?i r??u vang.

Chai r??u vang k? l?c Chateau Dalat do t? ch?c H?i K? l?c gia Vi?t Nam ghi nh?n

Ngoi chim ng??ng v ch?p ?nh, du khch cn c th? tr?c ti?p th??ng th?c h??ng v? quy?n r? c?a Chateau Dalat. S?n ph?m ph?c v? t?t c? du khch tham quan Festival hoa ? L?t.


Ngoi ra, Ladora Winery cn ?ng gp Chai vang ngh? thu?t Chateau Dalat. Chai vang ngh? thu?t c t?ng dung tch l 5 lt, ch?a bn trong dng vang ??ng c?p nh?t c?a Chateau Dalat. Bi?u t??ng R?ng ???c h?a s? Nguy?n Hong v? tay v n?m h?t th? cng ??c ?o.

Theo d? ki?n, Chai vang ngh? thu?t Chateau Dalat s? ???c ??u gi t?i Festival hoa ? L?t v?i gi kh?i ?i?m l 20 tri?u ??ng. Ban t? ch?c mong ??i c th? thu ht ???c kho?n ??u gi v ?ng gp ngh?a ?? t?o nn nh?ng mn qu T?t thi?t th?c cho tr? em, ng??i l?n tu?i v ??ng bo km may m?n

Kim Y?n (Theo TTTG, 26/12/2015)?

Th?ng K

  • Các thành viên : 802
  • Content : 70
  • Liên kết web : 6
  • Số lần xem bài viết : 175062

H? Tr? Tr?c Tuy?n

Trung TmL? Hnh DalatTSC
Home Tin T?c S? Ki?n ? L?t FESTIVAL HOA DALAT 2015 S? C CHAI R??U VANG PH?C V? CHO 10.000 NG??I