THNG BO H?Y ??NG K CH?NG KHON

Cng ty C? ph?n D?ch v? Du l?ch ? L?t trn tr?ng thng bo Cng ty ? h?y ??ng k ch?ng khon t?i Trung tm L?u k Ch?ng khon Vi?t Nam k? t? ngy 28/7/2016.

L do h?y ??ng k: Cng ty khng cn ?p ?ng ?? ?i?u ki?n l cng ty ??i chng.

Xem chi ti?t thng bo

Thống kê

  • Các thành viên : 18
  • Content : 52
  • Liên kết web : 6
  • Số lần xem bài viết : 184644

Hỗ trợ trực tuyến

Trung Tâm Lữ Hành DalatTSC
Home Tin Tức Sự Kiện Đà Lạt THONG BAO HUY DANG KY CHUNG KHOAN