DALATTSC

Blue Orange Black
.
.
V?n phng Cng ty - ??a ch?: 16 Tr?n Ph, Ph??ng 3, ? L?t, t?nh Lm ??ng
Tel: (84-63) 3826027 Fax: (84-63) 3833956.
Email: info@dalattsc.com.vn
Trung tm l? hnh - ??a ch?: 07 ???ng 3 thng 2, Ph??ng 1, ? L?t, t?nh Lm ??ng.
Tel:(84-63) 3822125 - 3822479 Fax:(84-63) 3828330.
Tin t?c s? ki?n

T?i H?i Tr??ng Khch s?n Best Western Dalat Plaza

Ngy 07 thng 10 n?m 2011.

 
 

UBND t?nh Lm ??ng v?a t? ch?c cu?c h?p v?i lnh ??o cc S?, ban, ngnh trong t?nh v TP. ? L?t th?ng nh?t t? ch?c Festival Hoa ? L?t l?n th? IV-2011.

 
 

Ngy 28/11/2011, Khch s?n Best Western Dalat Plaza t? ch?c bu?i di?n t?p Cng tc Phng Chy Ch?a Chy.

 
 

Trang 6 trong tổng số 6 trang.

Th?ng K

  • Các thành viên : 803
  • Content : 70
  • Liên kết web : 6
  • Số lần xem bài viết : 176029

H? Tr? Tr?c Tuy?n

Trung TmL? Hnh DalatTSC
Home Tin T?c S? Ki?n ? L?t